Samorząd i Polityka

Działalność samorządową Jolanta Turczynowicz Kieryłło rozpoczynała w przeszło 50 tysięcznej Radzie Osiedla Wyżyny w Bydgoszczy. Bardzo szybko została Wiceprzewodniczącą Rady Osiedla.

Zajmowała się zagadnieniami bezpieczeństwa, sportu, kultury oraz zagadnieniami prawnymi. Aktywnie współpracowała z mieszkańcami organizując imprezy masowe oraz tworząc tzw.obywatelskie mapy bezpieczeństwa.

Jako autorka tego projektu rozwijała go później w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Bydgoszczy.

Jolanta Turczynowicz Kieryłło została wybrana wiceprzewodniczącą Klubu Radnych AWS. Młoda oraz bardzo aktywna radna życzliwością w stosunku do koleżanek i kolegów z innych ugrupowań szybko zdobyła ich uznanie i sympatię.

Po zakończeniu kadencji została uznana przez mieszkańców za najlepszą radną w plebiscycie zorganizowanym przez lokalną prasę.

Do historii przeszło jej przemówienie jako szefowej opozycyjnego Klubu, stanowiące veto do absolutorium dla ówczesnego SLD-owskiego zarządu miasta.

Pararafraza mowy Cycerona przeciwko Katylinie zaczynająca sie od słów „Jak długo jeszcze Panie Prezydencie będziesz, nadużywać naszej cierpliwości?”…spowodowała ciszę na sali obrad….przerwaną brawami…

Jako radna Rady Miasta Bydgoszczy Jolanta Turczynowicz- Kieryłło pracowała w 4 Komisjach:

  • Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego(pełniła funkcję wiceprzewodniczącej)
  • Komisji Sportu
  • Komisji Samorządności
  • Statutowo Regulaminowej

Przez koleżanki i kolegów samorządowców zapamięta na jest jako osoba charyzmatyczna, świetnie wykształcona, serdeczna do ludzi i pracowita.

Na I Ogólnopolskim Zjeździe Krajowym RS AWS w 1999 r.Jolanta Turczynowicz-Kieryłło została wybrana członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej RS AWS.

Z uwagi na największą ilość głosów po Adamie Bachledzie Curusiu powierzono jej funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji. Zasiadała wówczas w Prezydium Zjazdu.

W 2001r. została wybrana przez Zarząd Regionalny AWS i Solidarność na 2 miejsce na listach do Sejmu.

Ostatecznie startowała z miejsca 4. Uzyskala 4 wynik za Antonim Tokarczukiem i Janem Rulewskim oraz Ryszardem Brejzą.

W 2001r. kierowała również pracami prawnymi w Sztabie Krajowym RS AWS.
Od tego czasu nie pozostawała aktywna politycznie.