Autorka kampanii społecznych

Wolność słowa nie jest i nie może być pułapką, w jaką dajemy wprowadzać się przez ludzi, którzy jej nie szanują i nie rozumieją. Ludzi, którzy niszczą a czasem wręcz zabijają słowami i powołują się na wolność wypowiedzi. Aż chce się zawołać Non possumus! Takie zachowania nie mogą być chronione prawem. Nie może żądać ochrony prawnej ten kto sam prawo narusza – Beneficium legis non debet esse captiosum.

adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło

Europejska Kampania Społeczna „Szanuję. Nie hejtuję”

kampania społeczna

To europejska kampania społeczna inspirowana prawdziwą historią osoby bezbronnej wobec mowy nienawiści.

Osoba ta pozostając w bezpiecznym cieniu anonimowości wspiera aktywnie kampanię. Po to by w przyszłości pomóc tym, którzy mogą doświadczyć tego zjawiska.

Naszą kampanię poparło wiele osób, których rola, autorytet, zasługi w życiu publicznym, społecznym, sportowym pozwalają wierzyć, że ich postawa oraz deklaracja będzie przykładem dla innych. Kampanię wspierają m.in. Agnieszka Więdłocha, Ewa Kasprzyk, Maria Seweryn, Renata Kaczoruk, Zygmunt Chajzer, Krzysztof Hołowczyc, Jan Kliment, Paweł Królikowski, Bartosz Kurek, Rafał Maserak, Michał Szpak, Tomasz Kammel.

Z uwagi na globalny charakter zagrożenia mową nienawiści kampania filmowa będzie prowadzona w kilku krajach europejskich.

Kampania „Szanuję. Nie hejtuję” będzie połączona z debatami na temat zjawiska hejtu z ekspertami z różnych części Europy.

Kampania Społeczna Mały Obywatel

Celem projektu jest przekazanie dzieciom w przystępny sposób wartości na jakich opiera się współczesny polski system prawny, pokazanie wspólnych europejskich korzeni prawa na podstawie łacińskich sentencji, które stanowią podstawę wszystkich europejskich systemów prawnych, przyswojenie przez dzieci podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, uświadomienie znaczenia i roli Konstytucji, wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w Konstytucji, rozbudzenie ducha obywatelskiego, zainicjowanie rozmów na tematy aksjologiczne.

Projekt zakłada edukację obywatelską dzieci w wieku szkolnym od 7 do 9 lat, w tym również edukację dzieci niewidomych.

Więcej informacji, wydarzenia i oficjalne spoty kampanii można znaleźć na oficjalnych kanałach w Social Media:
YouTube
Facebook