Prezes Ośrodka Ekspertyz i Analiz Prawnych

Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion działa w segmencie Business-to-Business. Jest ukierunkowany na wsparcie merytoryczne kancelarii prawnych, administracji publicznej oraz biznesu. Zespół Ekspertów Ośrodka tworzą specjaliści, reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce.

Myślą przewodnią towarzyszącą Ośrodkowi są słowa: „veni, vidi, vici”, które wpisują się w retorykę Ośrodka i odzwierciedlają standardy jakie mu przyświecają: szybką, profesjonalną i zwieńczoną sukcesem współpracę.