Prezes Fundacji Akademia de Virion

Fundacja została powołana 12.04.2011 r. przez żonę Mecenasa Tadeusza de Virion, Jayanti de Virion oraz wspólników z Jego kancelarii.

Akademia de Virion to forum wymiany myśli i poglądów ekspertów prawa ze wszystkich jego dziedzin, której celem jest propagowanie wybitnej myśli prawniczej oraz troska o najwyższe standardy w dziedzinie prawa stanowionego i stosowanego, poprzez umożliwienie członkom Akademii propagowania poglądów w mediach oraz na organizowanych konferencjach, sympozjach i debatach.

Kluczowe projekty Akademii de Virion – Fundacji dotyczą: zagadnień wymiaru sprawiedliwości (Projekt status sędziego w Polsce i w Europie, Sędzia korona zawodów prawniczych, Wpływ doświadczenia sędziego na jakość orzecznictwa, Wolność sumienia a wyroki sądów, Idea statusu sędziego seniora), zagadnień konstytucyjnych (Konstytucja a Gospodarka, Wolność i Odpowiedzialność. Granice wolności słowa)

Członkami Akademii de Virion są wybitni eksperci prawa ze wszystkich środowisk prawniczych, zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy – sędziowie, adwokaci, radcy czy prokuratorzy.